Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας

Έγγραφο 182940/Γ2/29-11-2013 του Υπουργείου Παιδείας Η Πρεσβεία της Γαλλίας και … ➜ περισσότερα

Ωράριο εκπαιδευτικών ανά βαθμίδα εκπαίδευσης

Έγγραφο 183422/Δ2/2-12-2013 του Υπουργείου Παιδείας Μετά από ερωτήματα Α/θμιων καθώς … ➜ περισσότερα

Πρόσληψη 428 προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02 και ΤΕ16 στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων» ΑΠ 1, 2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για το διδακτικό έτος 2013-2014

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι, για το σχολικό … ➜ περισσότερα

Πρόσληψη εκατόν σαράντα πέντε (145) εκπαιδευτικών μειωμένου ωραρίου για Παράλληλη Στήριξη κατά το 2013-2014

ΥΑ 184129/Γ6/2-12-2013 (ΑΔΑ:ΒΛ0Ν9-ΩΔΡ) Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει την … ➜ περισσότερα

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης για το σχ. έτος 2013-2014

Υπουργική απόφαση 182992/Δ2/29-11-2013 (Ανακοινοποίηση) Αποσπάσεις σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας … ➜ περισσότερα

Άδειες μητρότητος εκπαιδευτικών που επανήλθαν από το καθεστώς διαθεσιμότητας

Έγγραφο 182132/Δ2/28-11-2013 του Υπουργείου Παιδείας Εκπαιδευτικοί που τελούσαν σε άδεια … ➜ περισσότερα

Γονική άδεια ανατροφής διδύμων και πλέον τέκνων

Έγγραφο Φ.351.5/105/181967/Δ1/28-11-2013 της Διεύθυνσης Προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας Ύστερα από … ➜ περισσότερα

Πρόσληψη εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ04.02-Χημικών, ΠΕ04.04-Βιολόγων και ΠΕ09 Οικονομολόγων, ως προσωρινών αναπληρωτών για το διδακτικό έτος 2013-2014

ΥΑ 180206/Δ2/25-11-2013 (ΑΔΑ:ΒΛ1Υ9-5ΙΥ) του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας και … ➜ περισσότερα

Τακτικές συνελεύσεις συνδικαλιστικών οργανώσεων εκπαιδευτικών – Συνδικαλιστικές άδειες

Έγγραφο Φ.351.5/100/179629/Δ1/25-11-2013 του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με τις διατάξεις του … ➜ περισσότερα

Τροποποίηση των με αρ. πρωτ. 140614/Γ6/1-10-13 και 140615/Γ6/1-10-13 Αποφάσεων Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το διδακτικό έτος 2013-2014

Υπουργική απόφαση 178441/Γ6/22-11-2013 (ΑΔΑ:ΒΛ1Φ9-Ν2Φ) Τροποποίηση των με αρ. πρωτ. 140614/Γ6/1-10-13 … ➜ περισσότερα

Απόσπαση εκπαιδευτικού για την κάλυψη της κενούμενης θέσης του Υπευθύνου Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων ΔΔΕ Καστοριάς

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, όπως … ➜ περισσότερα

Διευκρινιστική οδηγία σχετικά με τις αναθέσεις μαθημάτων στους μόνιμους εκπαιδευτικούς κλάδου ΤΕ01

Έγγραφο 176027/Γ2/19-11-2013 της Διεύθυνσης Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας Με τη … ➜ περισσότερα

Πρόσληψη εξήντα δύο (62) ΕΑΕ αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) πλήρους ωραρίου

ΥΑ 175347/Γ6/18-11-2013, ΑΔΑ:ΒΛ119-ΠΑΞ Πρόσληψη εξήντα δύο (62) ΕΑΕ αναπληρωτών εκπαιδευτικών … ➜ περισσότερα

Αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ για το 2013- 2014

ΥΑ 174436/Δ2/18-11-2013 Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκαν οι … ➜ περισσότερα

Αναγνώριση χρόνου άδειας άνευ αποδοχών του άρθ. 16 περ. Ε παρ. 1 και 2 του Ν. 1566/1985 ως συντάξιμου και καταβολή ασφαλιστικών εισφορών

Έγγραφο 110106/ΙΒ/8-8-2013 του Υπουργείου Παιδείας στο οποίο επισυνάπτεται το 54925/0092/7-5-2013 … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με τις τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών από ΕΠΑΣ σε ΕΠΑΛ

Έγγραφο 173391/Δ2/14-11-2013 του Υπουργείου Παιδείας …….. στην περίπτωση του εκπαιδευτικού … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις για τις τοποθετήσεις εντός ΠΥΣΔΕ και τις μετακινήσεις εκτός ΠΥΣΔΕ των κατά προτεραιότητα αποσπασμένων εκπαιδευτικών

Έγγραφο 173385/Δ2/14-11-2013 της Διεύθυνσης Προσωπικού ΔΕ του Υπουργείου Παιδείας Η … ➜ περισσότερα

Σχετικά με την ισοτιμία πτυχίων ΚΑΤΕ και ΚΑΤΕΕ τριετούς ή μικρότερης διάρκειας φοίτησης

Έγγραφο 165404/ΙΗ/4-11-2013 του Υπουργείου Παιδείας Διαβάστε το έγγραφο

Πώς γίνεται η περικοπή λόγω απεργίας σε εκπαιδευτικούς με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Έγγραφο 2/94131/0022/25-10-2013 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους Διαβάστε σχετικά με … ➜ περισσότερα