Εγκύκλιος Μεταθέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2016-2017για το σχολικό έτος 2016-2017 Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 7-1-2016 έως και 29-1-2016

Εγκύκλιος 210254/Δ3/22-12-2015 (ΑΔΑ:6Π8Ι4653ΠΣ-91Φ) του Υπουργείου Παιδείας Οι αιτήσεις υποβάλλονται από … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών

Έγγραφο 208038/Ε1/17-12-2015 του Υπουργείου Παιδείας Τα πιστοποιητικά σεμιναρίων ετήσιας επιμόρφωσης … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Συστήνεται ομάδα εργασίας στο ΥΠΠΕΘ για την μελέτη, επεξεργασία και υποβολή προτάσεων για το σύστημα μόνιμου διορισμού εκπαιδευτικών, τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου μεταθέσεων και τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Μέλος της ομάδας και ο πρώην πρόεδρος της ΕΛΜΕ Φλώρινας

Απόφαση 553/16-12-2015 (ΑΔΑ:6Υ1Ο4653ΠΣ-Ψ6Ι) του ΓΓ του Υπουργείου Παιδείας Α) Συστήνουμε … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2015-16 Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 09-12-2015 έως 31-12-2015

Εγκύκλιος 200986/Ε2/9-12-2015 (ΑΔΑ:7Τ6Ο4653ΠΣ-ΔΧΙ) του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ορισμός κριτηρίων μεταθέσεων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Απόφαση 196597/Ε2/3-12-2015 (ΦΕΚ 2635/Β/7-12-2015) του Υπουργείου Παιδείας Δικαίωμα υποβολής αίτησης … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Τροποποίηση προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας Για το διδακτικό έτος 2015-2016

Απόφαση 4530/14-9-2015 (ΑΔΑ:ΩΜΞΠ465ΦΘ3-Μ7Η) της ΔΔΕ Φλώρινας Τροποποιούμε την προσωρινή τοποθέτηση … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν από άλλο ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Φλώρινας

Απόφαση 4531/14-9-2015 (ΑΔΑ:ΩΘ16465ΦΘ3-0Δ8) της ΔΔΕ Φλώρινας Τοποθετούμε σε σχολικές μονάδες … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αναστολή των υπηρεσιακών μεταβολών λόγω εκλογών Μέχρι την έγκριση εξαίρεσης από το ΣτΕ

Έγγραφο 134863/E1/31-8-2015 του Υπουργείου Παιδείας Ενόψει της διεξαγωγής των βουλευτικών … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ανακλήσεις, τροποποιήσεις και νέες μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Απόφαση 133369/Ε2/26-8-2015 (ΑΔΑ:ΩΒΣΕ465ΦΘ3-ΦΥΦ) του Υπουργείου Παιδείας Α. Ανακαλούμε την υπ’ … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αμοιβαίες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2015

Απόφαση 127380/Ε2/7-8-2015 (ΑΔΑ:7Ξ1Ν465ΦΘ3-99Δ) του Υπουργείου Παιδείας Μεταθέτουμε αμοιβαία τους παρακάτω … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ανακλήσεις μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και συμπληρωματική απόφαση μεταθέσεων

Απόφαση 115066/E2/17-07-2015 (ΑΔΑ:ΨΕΝΘ465ΦΘ3-70Λ) και 115064/E2/17-07-2015 (6ΚΛΧ465ΦΘ3-4ΚΗ) του Υπουργείου Παιδείας 1. … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Βελτιώσεις και οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Φλώρινας

Απόφαση 3352/13-7-2015 (ΑΔΑ:75ΨΕ465ΦΘ3-407) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Τοποθετούμε τους κάτωθι … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Οριστικές Τοποθετήσεις – Βελτιώσεις εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας Ενστάσεις μέχρι 10-7-2015

Έγγραφο 3619/3-7-2015 της ΔΔΕ Φλώρινας Από το ΠΥΣΔΕ Φλώρινας ανακοινώνονται … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πότε θα γίνουν οι τοποθετήσεις μετατεθέντων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Μετά την εξέταση των ενστάσεων επί των μεταθέσεων

Έγγραφο 103527/Ε2/29-6-2015 (ΑΔΑ:7ΝΡΦ465ΦΘ3-2Ω9) του Υπουργείου Παιδείας Οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης το έτος 2015

Απόφαση 98188/Η2/22-6-2015 (ΑΔΑ:ΩΚ26465ΦΘ3-1ΔΘ) του Υπουργείου Παιδείας Μεταθέτουμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •