«BLOG YOUR HERITAGE – Unblock the Past, Share for the Future» – Εκπαιδευτική δράση για τα ΕΠΑΛ Στο πλαίσιο του εορτασμού του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Φ10α/41596/Δ4/13-3-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Έτος 2018 έχει ανακηρυχθεί ως Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΕΠΚ 2018). Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην ανάδειξη της θεμελιώδους και πολύπλευρης σημασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς για την ευρωπαϊκή κοινωνία, υπό το πρίσμα των σοβαρών πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Κοινότητα σήμερα. Ο κύριος στόχος του εορτασμού του ΕΕΠΚ 2018 είναι να προωθήσει την αναγνώριση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης ως κοινού πόρου, να ευαισθητοποιήσει τους ευρωπαίους πολίτες σχετικά με την κοινή τους ιστορία και τις κοινές αξίες τους.

Στο πλαίσιο του εορτασμού του ΕΕΠΚ 2018, το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας της Διεύθυνσης Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων προτείνει τη διοργάνωση μιας δράσης για μαθητές Επαγγελματικών Λυκείων για τη δημιουργία – διαχείριση ιστολογίων (blogs), με σημείο αναφοράς την τοπική πολιτιστική κληρονομιά στη διαχρονική και ευρωπαϊκή της διάσταση. Στόχος της δράσης είναι, με όχημα τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες και τη χρήση του διαδικτύου – να φέρει σε επαφή το νεανικό κοινό με την ιστορία του τόπου του, τα υλικά τεκμήρια, την άυλη κληρονομιά και τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Οι μαθητικές ομάδες που θα συμμετέχουν στη δράση θα διαγωνισθούν για την ανάδειξη των τριών καλύτερων ιστολογίων από όλα όσα αναπτυχθούν το σχολικό έτος 2018-2019.

Οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στη δράση θα αναλάβουν κατά αρχάς να σχεδιάσουν από πλευράς αισθητικής και στη συνέχεια να τροφοδοτούν το περιεχόμενο του ιστολογίου τους, όπου θα παρουσιάζονται θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής τους, χρησιμοποιώντας τη σύγχρονη και προσωπική τους επικοινωνιακή γλώσσα, εκφράζοντας παράλληλα τα ενδιαφέροντα, τις ευαισθησίες και τις σκέψεις τους. Τα θέματα που θα απασχολήσουν το μαθητικό κοινό θα αντλούνται από όλες τις χρονικές περιόδους, από κάθε είδους τεκμήρια και εκφάνσεις της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής, ώστε να καλύπτεται το ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων των νεαρών δημιουργών, αλλά και του αναγνωστικού κοινού. Σχετικά με την ανάδειξη των τριών καλύτερων ιστολογίων, έχουν οριστεί τα παρακάτω κριτήρια-στόχοι με βάση τα οποία αυτά θα επιλεγούν: η πρωτοτυπία, ο προσωπικός χαρακτήρας γραφής, η ενδιαφέρουσα αισθητική, η εκφραστικότητα, η ποικιλία σε θέματα, η ανταπόκριση του κοινού, καθώς αυτή θα καταγράφεται στο blog (σχόλια, like, αναρτήσεις που προκαλούνται μετά από συζήτηση).

Ο τίτλος BLOG YOUR HERITAGE – Unblock the Past, Share for the Future συμπυκνώνει τη φιλοσοφία και το περιεχόμενο της δράσης. Ο όρος blog παραπέμπει στη δημιουργία ιστολογίων και στην καταγραφή σκέψεων και ιδεών, που στη συγκεκριμένη δράση θα αφορούν σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς. Η λέξη unblock συνοψίζει τη διαδικασία εξερεύνησης και κατανόησης της υλικής και άυλης κληρονομιάς, αλλά και την ελεύθερη έκφραση ιδεών και απόψεων σε θέματα πολιτισμού. Ο όρος share, χαρακτηριστικός των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προτρέπει τη διάχυση της πληροφορίας και καθιστά την κοινοποίηση της προσωπικής σχέσης των μαθητών με τον πολιτισμό του τόπου τους εφαλτήριο για μια συνειδητή στάση τους για το μέλλον.

Στο πλαίσιο της δράσης οι μαθητές καλούνται:

  • να εμπλακούν σε ποικίλες βιωματικές δραστηριότητες, εντός και εκτός σχολικής αίθουσας, με αφετηρία και σημείο αναφοράς, γνωστές και άγνωστες πτυχές της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ιστορίας του τόπου τους
  • να αντλήσουν από την επαφή τους με τον πολιτισμό της περιοχής τα κατάλληλα ερεθίσματα και την έμπνευση, ώστε να εκφραστούν δημιουργικά κατά τη διαδικασία τροφοδότησης του ιστολογίου
  • να απελευθερώσουν τις δημιουργικές δυνάμεις τους, να καλλιεργήσουν τις εκφραστικές τους δυνατότητες, να διαμορφώσουν την αισθητική τους και να αναπτύξουν κριτική σκέψη
  • να ασχοληθούν με ένα ή περισσότερα θέματα που εμπεριέχει ο υλικός και άυλος πολιτισμός, όπως η αρχιτεκτονική, η λογοτεχνία, οι μουσικές παραδόσεις, το θέατρο, η ενδυμασία, τα επαγγέλματα, ο πόλεμος, η θρησκεία, οι οικονομικές σχέσεις, τα καλλιτεχνικά ρεύματα κλπ
  • να επικοινωνήσουν και να δημιουργήσουν δεσμούς με διαφορετικές ομάδες της τοπικής κοινωνίας, στο πλαίσιο τόσο της εξερεύνησης όσο και της διάχυσης της πληροφορίας και της ανάδειξης του ιδιαίτερου πολιτιστικού στίγματος κάθε περιοχής.

Για την υλοποίηση της δράσης οι σχολικές μονάδες, δύνανται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον με τη συμπλήρωση και αποστολή της συνημμένης αίτησης συμμετοχής.

Στη συνέχεια η Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, σε συνεργασία με τη Δ/ση Επαγγ. Εκπ/σης του ΥΠΠΕΘ, θα επιλέξουν, εντός του τρέχοντος σχολικού έτους, τα 10 Επαγγελματικά Λύκεια που θα συμμετάσχουν στη δράση.

Τον Σεπτέμβριο του 2018, οι ομάδες εργασίας των 10 Επαγγελματικών Λυκείων, αποτελούμενες από μαθητές ενός ή περισσότερων Τμημάτων, θα ξεκινήσουν τις δράσεις τους, οι οποίες θα ολοκληρωθούν τον Απρίλιο του 2019 με την ανάδειξη των τριών καλύτερων ιστολογίων και εκδηλώσεις στην Αθήνα με τη συμμετοχή και των 10 σχολικών μονάδων.

Κατά τη διάρκεια της δράσης τα ιστολόγια θα ενημερώνονται σε τακτική βάση από τα δέκα (10) Επαγγελματικά Λύκεια, ενώ υποχρέωση της Δ/νσης Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων θα είναι να συντάξει σχετικό κείμενο οδηγιών, να παρακολουθεί την εξέλιξη των ιστολογίων, να έρχεται σε επαφή με τις κατά τόπους ομάδες και να ενθαρρύνει τη δημιουργικότητά τους και τη σταθερή συμμετοχή τους. Επίσης, για την καλύτερη γνωριμία των μαθητών με την αρχαιολογική, νεώτερη και σύγχρονη πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής τους το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού θα διευκολύνει τις επαφές των σχολείων με τις κατά τόπους Εφορείες Αρχαιοτήτων, τα Μουσεία, την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους τοπικούς φορείς που σχετίζονται με την πολιτιστική διαχείριση και τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία.

Το έργο των μαθητών θα συντονίζουν και θα υποστηρίζουν ένας ή περισσότεροι καθηγητές διαφορετικών ειδικοτήτων (γραφικές τέχνες, εφαρμογές πληροφορικής, συντήρηση έργων τέχνης, δομικά έργα, φωτογραφία κ.α.), ενώ ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται και η συμμετοχή φιλολόγων στις ομάδες εργασίας.

Τη συνημμένη αίτηση καλείται να συμπληρώσει ο διευθυντής του ΕΠΑΛ, μαζί με τον/τους εκπαιδευτικό/ούς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη δράση. Η αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση (tepe.dmeep@culture.gr) αλλά και ταχυδρομικά στη Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (Θεμιστοκλέους 5, Αθήνα 10677), το αργότερο μέχρι τις 30 Μαρτίου 2018.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares