Αξιοποίηση του ψηφιακού εξοπλισμού κατά την εκπαιδευτική διαδικασία

Εγκύκλιος 165098/Γ1/13-10-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση επιφέρει σημαντικές αλλαγές όχι μόνο στα μέσα διδασκαλίας αλλά και στη διδακτική – μαθησιακή διαδικασία. Η παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ συμβάλλει στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης των μαθητών, στην αλλαγή της διδακτικής πρακτικής, της διαδικασίας της μάθησης και επικοινωνίας και εξασφαλίζει την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους τους μαθητές.
Η στρατηγική του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων για το «Ψηφιακό Σχολείο» έχει ως στόχο να εξασφαλίσει ένα καλύτερο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα μέσω της σταδιακής ενσωμάτωσης των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Στο πλαίσιο υλοποίησης της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες ΥΠΑΙΘ», σας γνωστοποιούμε ότι για το σχολικό έτος 2014-2015:

Διαβάστε το έγγραφο

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο