Αξιοποίηση μαθητικών διαγωνισμών στο πλαίσιο του Κοινωνικού Σχολείου


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 7232/4-12-2014 της ΔΔΕ Φλώρινας

Σύμφωνα με τα έγγραφα που επισυνάπτονται και σας έχουν ήδη αποσταλεί μεμονωμένα, κατά την τρέχουσα περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη οι ακόλουθοι μαθητικοί διαγωνισμοί, οι οποίοι μπορούν να προωθήσουν τους σκοπούς του Κοινωνικού Σχολείου, αφού τα αντικείμενά τους συμπίπτουν με τους θεματικούς άξονες του προγράμματος:

  1. Ο Α΄ Πανελλήνιος Διαγωνισμός Δημιουργικής Γραφής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με θέμα τη Διαφορετικότητα. Απευθύνεται σε όλους τους μαθητές, οι οποίοι μπορούν να συμμετάσχουν, είτε ατομικά, με ποίημα ή διήγημα, είτε ομαδικά, με κομικογράφημα, βίντεο ή τραγούδι. Λήγει στις 15 Φεβρουαρίου 2015.
  2. Ο διαγωνισμός αφίσας και βίντεο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με θέμα την προστασία των προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο και με κεντρικό σύνθημα “Σκέφτομαι πριν δημοσιεύσω“. Απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου ως προς τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων συμμετοχής ορίστηκε η 15η Δεκεμβρίου 2014 ενώ η υποβολή των έργων μπορεί να γίνει μέχρι τις 25/1/2015.

Με σκοπό την ευαισθητοποίηση στα προαναφερόμενα σημαντικά ζητήματα, μπορείτε να ενθαρρύνετε τους μαθητές και τις μαθήτριές σας να συμμετάσχουν, στο πλαίσιο συναφών μαθημάτων όπως αυτά που σχετίζονται με τις Κοινωνικές Επιστήμες, τη Λογοτεχνία, την Πληροφορική, τα Εικαστικά, τη Μουσική κοκ. Δράσεις όπως αυτές εξάλλου προωθούν ιδιαίτερα τη διαθεματική προσέγγιση.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares