Αξιολόγηση του ΣΕΠ στην Α΄ ΕΠΑΛ κατά το 2013-2014

Εγκύκλιος 2170/Γ2/9-1-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Για την αξιολόγηση του μαθητή κατά τη διάρκεια του έτους ο διδάσκων συνεκτιμά:

α. Τη συμμετοχή του στη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία.

β. Την προφορική εξέταση, καθώς επίσης την επιμέλεια και το ενδιαφέρον του για το συγκεκριμένο μάθημα.

γ. Τις εργασίες που εκτελεί στο σπίτι ή στο σχολείο.

Διαβάστε την εγκύκλιο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε

[ + ]