Αξιολόγηση των μαθητών των ΕΠΑΛ και των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας» Το προεδρικό διάταγμα έχει αναδρομική ισχύ από 1-9-2017

Προεδρικό Διάταγμα 40/2018 (ΦΕΚ 76/Α/30-4-2018) του Υπουργείου Παιδείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 1 – Σκοπός, πλαίσιο και τρόπος αξιολόγησης

Άρθρο 2 – Χαρακτηρισμός των διδασκόμενων μαθημάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

Άρθρο 3 – Διαγνωστική αξιολόγηση

Άρθρο 4 – Γενικές οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων κατά τη διάρκεια του τετραμήνου

Άρθρο 5 – Βαθμολογική Κλίμακα

Άρθρο 6 – Τρόπος αξιολόγησης κατά τη διάρκεια του τετραμήνου

Άρθρο 7 – Ενδιάμεσες Προφορικές, Πρακτικές και Γραπτές Εξετάσεις

Άρθρο 8 – Δημιουργικές Εργασίες

Άρθρο 9 – Φάκελος Εκπαιδευτικών Επιδόσεων και Δραστηριοτήτων μαθητών

Άρθρο 10 – Λοιπά θέματα βαθμολόγησης ανά τετράμηνο

Άρθρο 11 – Κοινοποίηση προφορικής βαθμολογίας – Ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ, ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ – ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 12 – Χρόνος και διάρκεια διεξαγωγής των εξετάσεων

Άρθρο 13 – Εξεταστέα ύλη μαθημάτων

Άρθρο 14 – Θέματα των εξετάσεων

Άρθρο 15 – Τρόπος εξέτασης μαθημάτων στις γραπτές, προαγωγικές, πτυχιακές και απολυτήριες εξετάσεις

Άρθρο 16 – Διαδικασία Προαγωγικών, Απολυτήριων και Πτυχιακών εξετάσεων

Άρθρο 17 – Ορισμός και υποχρεώσεις των επιτηρητών

Άρθρο 18 – Υποχρεώσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης

Άρθρο 19 – Βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών, απολυτήριων και πτυχιακών εξετάσεων

Άρθρο 20 – Αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων

Άρθρο 21 – Μαθητές μη προσερχόμενοι στις γραπτές εξετάσεις

Άρθρο 22 – Φύλαξη γραπτών δοκιμίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Άρθρο 23 – Εξαγωγή του Ετήσιου Προφορικού Βαθμού και του Βαθμού Ετήσιας Επίδοσης κατά μάθημα

Άρθρο 24 – Εξαγωγή του βαθμού προαγωγής – Εξαγωγή του Βαθμού Απολυτηρίου (Γενικός Μέσος Όρος – Γ.Μ.Ο.)

Άρθρο 25 – Βαθμός Απολυτηρίου ΕΠΑΛ – Πτυχίου ΕΠΑΛ

Άρθρο 26 – Τρόπος αξιολόγησης και κατατακτήριες εξετάσεις των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων»

Άρθρο 27 – Μαθητές από ξένα σχολεία

Άρθρο 28 – Υπολογισμός βαθμού με προσέγγιση δεκάτου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛ

Άρθρο 29 – Εξετάσεις μαθητών των ιδιωτικών ΕΠΑΛ

Άρθρο 30 – Χρόνος διεξαγωγής των εξετάσεων – εξέταστρα

Άρθρο 31 – Επιτροπές εποπτείας εξετάσεων

Άρθρο 32 – Εξεταστικές Επιτροπές – Επιτηρητές

Άρθρο 33 – Υποχρεώσεις της Εξεταστικής Επιτροπής πριν και μετά την έναρξη των εξετάσεων

Άρθρο 34 – Έκδοση αποτελεσμάτων – αρχείο εξετάσεων

Άρθρο 35 – Απολυτήριες και Πτυχιακές εξετάσεις μαθητών ιδιωτικών ΕΠΑΛ που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους

Άρθρο 36 – Έκδοση τίτλων σπουδών ιδιωτικών ΕΠΑΛ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ -ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Άρθρο 37 – Τρόπος αξιολόγησης του Εργαστηριακού Μαθήματος Ειδικότητας του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Δ’ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018, ΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ν. 4473/2017) ΤΗΣ Γ’ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ν.4473/2017) ΤΗΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Άρθρο 38 – Χαρακτηρισμός των μαθημάτων

Άρθρο 39 – Τρόπος εξέτασης μαθημάτων στις γραπτές, προαγωγικές, πτυχιακές και απολυτήριες εξετάσεις

Άρθρο 40 – Διαδικασία Προαγωγικών, Απολυτήριων και Πτυχιακών εξετάσεων

Άρθρο 41 – Τρόπος Αξιολόγησης των μαθητών των ειδικοτήτων Πλοιάρχων και Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού της Δ’ τάξης Εσπερινών ΕΠΑΛ σχ. έτους 2017-2018 της παρ. 18 (περ. α) του άρθρου 46 του ν. 4186/2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η – ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 42 – Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 43 – Αντιστοίχιση τάξεων εσπερινού και ημερήσιου ΕΠΑΛ

Άρθρο 44 – Έναρξη ισχύος

Διαβάστε το ΠΔ σε ΦΕΚ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ:

Το ΠΔ είχε προαναγγελθεί με τις Φ4/227407/Δ4/22-12-2017 και Φ4/9685/Δ4/19-1-2018 εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας

Μετάβαση στο περιεχόμενο