Αξιολόγηση μαθητών της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης των ΕΠΑΛ του Τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών κατά τις εξετάσεις του 2014-2015

Έγγραφο 274/18-5-2015 του Σχολικού Συμβούλου Οικονομολόγων

Σύμφωνα με το Νόμο Υπ’ Αριθμ. 4327 (50Α)14/5/2015 «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθ-μια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.», το Π.Δ. 50/2008 ΦΕΚ 81/8-5-2008 που αφορά τη φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου και τις οδηγίες όπως αυτές εμφανίζονται στα έγγραφα της Διεύθυνσης Σπουδών Β/θμιας Εκπαίδευσης:
Έγγρ. υπ. αρ. Φ8/76308/Δ4/14-5-2015, Φ4/66645/Δ4/29-4-2015, Φ8/42720/Δ4/16-3-2015, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Διαβάστε το έγγραφο του σχολικού συμβούλου

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο