Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου Σχολικής Μονάδας Στις 29/11/2021 λήγει η προθεσμία υποβολής του Συλλογικού Προγραμματισμού για το τρέχον σχ. έτος


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Φ7/152309/Δ1/24-11-2021 του Υπουργείου Παιδείας

Σας υπενθυμίζουμε ότι η 29η Νοεμβρίου 2021 είναι η τελευταία ημέρα κατάθεσης του Συλλογικού Προγραμματισμού για την Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Σχολικής Μονάδας στην Ηλεκτρονική Εφαρμογή του ΙΕΠ.

Παρακαλούμε έως την ημέρα αυτή να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Διαβάστε το έγγραφο

 

Σχετικά:

  1. Τα άρθρα 47Α και 47Β του Ν. 4547/2018 (Α’ 102) όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 33, 34 και 35 του Ν. 4692/2020 (Α΄ 111)
  2. Η 108906/ΓΔ4/07-09-2021 ΥΑ (Β΄4189)
  3. Η 122756/ΓΔ4/29-09-2021 ΚΥΑ (Β΄4501)
Share and Enjoy !
Shares