Ασφαλιστικό καθεστώς εκπαιδευτικών που μετατάσσονται στη διοίκηση


άκουσε το άρθρο

Σύμφωνα με έγγραφο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων του Υπουργείου Παιδείας :

Οι εκπαιδευτικοί που μετατάσσονται από τους κλάδους ΠΕ και ΤΕ στους κλάδους ΠΕ Διοικητικού και ΤΕ Διοικητικού, αντίστοιχα, θα υπόκεινται από την ημερομηνία μετάταξής τους, στις κρατήσεις που αντιστοιχούσαν την 31η Οκτωβρίου 2011, σε αποδοχές υπαλλήλων ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας με τα ίδια τυπικά προσόντα, δηλαδή στις κρατήσεις υπαλλήλων κλάδων ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού.

Διαβάστε τα σχετικά έγγραφα

α) 199165/0092/18-11-2013, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (για τις κρατήσεις υπέρ σύνταξης)  και

β) Φ.20144/36/583/1199/9-1-2014, της Γ. Γραμ. Κοινωνικής Ασφάλισης (για τις κρατήσεις υπέρ ΤΕΑΔΥ και ΤΠΔΥ)

Διαβάστε το έγγραφο της ΠΟΣΥΠ

Share and Enjoy !
Shares