Άρση της επίταξης των προσωπικών υπηρεσιών των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


άκουσε το άρθρο

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1720/Β/12-7-2013 η υπουργική απόφαση 7846/3-7-2013 με την οποία αίρεται η επίταξη των προσωπικών υπηρεσιών των  εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που είχε επιβληθεί με την υπ’ αριθ. 6212/
11-5-2013 ΥΑ (ΦΕΚ 1140/Β), η οποία και καταργείται από τη δημοσίευση της παρούσας.

Διαβάστε την ΥΑ

Share and Enjoy !
Shares