Μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα ΕΠΑΛ – Νέα Υπουργική Απόφαση


άκουσε το άρθρο

ΚΥΑ 42712/Γ2/20-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΤ9-ΠΞ0, ΦΕΚ 833/Β/3-4-2014)

Οι μαθητές σε κάθε τμήμα τάξης ή τομέα ή ειδικότητας των Επαγγελματικών Λυκείων δεν μπορεί να υπερβαίνουν τους είκοσι πέντε (25). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση του οικείου Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να γίνει προσαύξηση κατά 10%.
Στα Ιδιωτικά Επαγγελματικά Λύκεια η προσαύξηση του 10% αποφασίζεται από τον Διευθυντή και τον σύλλογο διδασκόντων.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2013−2014

Διαβάστε την απόφαση

Share and Enjoy !
Shares