Αρχική προσωρινή τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας και αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ για το 2022-2023 Μετά από πρόσκληση που θα εκδοθεί από ΔΔΕ τη Φλώρινας θα κληθούν να επικαιροποιήσουν τις προτιμήσεις τους για την τοποθέτηση και τη διάθεσή τους


άκουσε το άρθρο

Αρχική προσωρινή τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που περιήλθαν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας κατόπιν απόσπασής τους από άλλο ΠΥΣΔΕ (Απόφαση 3695/02-08-2022, ΑΔΑ: 6Ν4546ΜΤΛΗ-ΖΑΙ)

Αρχική προσωρινή τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας από προηγούμενα έτη, ως οργανικά ανήκοντες στη Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας (Απόφαση 3696/02-08-2022, ΑΔΑ: 9ΣΩΓ46ΜΤΛΗ-5ΧΘ)

Share and Enjoy !
Shares