ΑΠΥΣΔΕ Δυτικής Μακεδονίας – Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός Αιρετών Εκπροσώπων των Εκπαιδευτικών Με θητεία από 01-01-2021 μέχρι 31-12-2022

Απόφαση 9222/30-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΚΝΟ46ΜΤΛΗ-ΧΓ2) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Α) Ορίζουμε τη σειρά των υποψηφίων Αιρετών Εκπροσώπων των Εκπαιδευτικών στο Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΔΕ) Δυτικής Μακεδονίας, κατά συνδυασμό, με βάση τις έγκυρες ψήφους που έλαβε ο καθένας ως εξής:

Β) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ-ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ:

-Δ.Α.Κ.Ε./Δ.Ε. – 2 έδρες.

-Διορίζουμε από 01-01-2021 μέχρι 31-12-2022 τα τακτικά και αναπληρωματικά αιρετά μέλη του ΑΠΥΣΔΕ Δυτικής Μακεδονίας ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΙΡΕΤΑ ΜΕΛΗ

  1. Γκατζάλας Δημήτριος του Ιωάννη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης.
  2. Μελισίδου Ζαφειρειώ του Χαραλάμπους, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ78 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΙΡΕΤΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα)

  1. Μωυσίδου Αλεξάνδρα του Γεωργίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ80 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς.
  2. Τζάτζης Κωνσταντίνος του Αριστοτέλη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών.

Διαβάστε την απόφαση

Μετάβαση στο περιεχόμενο