Αποτελέσματα κλήρωσης για το Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και το Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) της ΑΣΠΑΙΤΕ για το 2021-2022 Προθεσμία στην ολοκλήρωση των εγγραφών από την Τρίτη 31-8-2021 έως την Δευτέρα 6-9-2021

Η Επιτροπή παρακολούθησης της διαδικασίας της ηλεκτρονικής επιλογής (κλήρωσης ανακοινώνει τους πίνακες των επιτυχόντων και επιλαχόντων σπουδαστών του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και του Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ), για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ανά πόλη και ανά κατηγορία κλήρωσης, όπως αναδείχθηκαν από την κλήρωση της 27ης Αυγούστου 2021, ως εξής :

Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο της ΑΣΠΑΙΤΕ

Μετάβαση στο περιεχόμενο