Αποτελέσματα εκλογής αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΚΥΣΔΕ 2020 Όπως προέκυψαν από την ηλεκτρονική ψηφοφορία της 7ης Νοεμβρίου 2020

Απόφαση Φ.350/83/15319/Ε3/23-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΛ5246ΜΤΛΗ-2ΧΛ) του Υπουργείου Παιδείας

  1. Ορίζουμε τη σειρά των υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ) ως εξής:
  2. Διαπιστώνουμε ότι, σύμφωνα με τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε ο κάθε συνδυασμός, (επί συνόλου εγκύρων ψηφοδελτίων 6656) οι έδρες κατανέμονται ως εξής:
    Δύο (2) έδρες παίρνει ο συνδυασμός ΔΑΚΕ Καθηγητών Δ.Ε.
  3. Εκλέγονται οι εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Πεππές Δημήτριος του Αθανασίου, του συνδυασμού ΔΑΚΕ Καθηγητών Δ.Ε.
Καταγής Παναγιώτης του Ευσταθίου, του συνδυασμού ΔΑΚΕ Καθηγητών Δ.Ε.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Τόδας Γεώργιος του Ιωάννη, του συνδυασμού ΔΑΚΕ Καθηγητών Δ.Ε.
Γιαννουλή Μαρία του Στυλιανού, του συνδυασμού ΔΑΚΕ Καθηγητών Δ.Ε.

Διαβάστε την απόφαση

Μετάβαση στο περιεχόμενο