Απόσπαση εκπαιδευτικού από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ εντός Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 7522/8-11-2014 (ΑΔΑ:79ΧΗ9-ΥΔ0) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Αποσπούμε την παρακάτω εκπαιδευτικό από Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Π.Υ.Σ.Δ.Ε. εντός Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την αίτηση προτίμησής της, προς το συμφέρον της υπηρεσίας και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2014-2015, ως εξής:

Διαβάστε την απόφαση