Απόσπαση εκπαιδευτικών σε θέση Διευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας Μέχρι τις 31-8-2018

Απόφαση Κ1/167690/10-10-2016 (ΑΔΑ:78Ε94653ΠΣ-ΜΟ4) του Υπουργείου Παιδείας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ την απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέσεις Διευθυντών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας όπως εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Η θητεία των ανωτέρω λήγει την 31η /8/2018.

Διαβάστε την απόφαση

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο