Αποσπάσεις,τροποποιήσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών ΔΕ από ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΔΕ σε ΚΕΔΔΥ/ΣΜΕΑΕ για το έτος 2017-2018

Απόφαση 140897/Ε2/25-8-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Α. Αποσπούμε για το έτος 2017-2018 με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΔΕ σε ΚΕΔΔΥ, ΣΜΕΑΕ για να προσφέρουν υπηρεσία αποκλειστικά σε ΚΕΔΔΥ, Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), ΕΕΕΕΚ και Τμήματα Ένταξης (ΤΕ) που θα οριστούν από τα αρμόδια ΠΥΣΔΕ στα οποία μετακινούνται, όπως οι συνοδευτικοί πίνακες:

Β. Τροποποιούμε την απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2017-2018, ύστερα από αίτησή τους, ως ακολούθως:

Γ. Ανακαλούμε την αρ. 124523/Ε2/20-07-2017 ΥΑ κατά το μέρος που αφορά του παρακάτω εκπαιδευτικούς:

Διαβάστε την ΥΑ

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο