Αποσπάσεις και τροποποιήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΚΕΣΥ και ΣΜΕΑΕ για το 2018-2019


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 140426/Ε2/29-8-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Α. Αποσπούμε σε ΚΕΣΥ την παρακάτω εκπαιδευτικό για το σχολικό έτος 2018-2019, χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

{……}

Β. Τροποποιούμε την με αριθ. πρωτ. 108608/Ε2/29-6-2018 Υπουργική Απόφαση απόσπασης σε ΚΕΣΥ, κατά το μέρος που αφορά την παρακάτω εκπαιδευτικό, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

{……}

Γ. Αποσπούμε σε ΣΜΕΑΕ για το διδακτικό έτος 2018-2019, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς, χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

{……}

Δ. Τροποποιούμε την με αριθ. πρωτ. 108608/Ε2/29-6-2018 Υπουργική Απόφαση κατά το μέρος που αφορά τους παρακάτω εκπαιδευτικούς, ως ακολούθως:

{……}

Η διάρκεια της απόσπασης για τους εκπαιδευτικούς στα ΚΕΣΥ είναι μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2018-2019 και για τους εκπαιδευτικούς σε ΣΜΕΑΕ μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2018-2019. Όλοι οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στην υπηρεσία τους με την έναρξη του σχολικού έτους.

Διαβάστε την ΥΑ

Share and Enjoy !
Shares