Αποσπάσεις και τοποθετήσεις Υπευθύνων των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (Σ.Σ.Ν.) των Διευθύνσεων ΔΕ Δυτικής Μακεδονίας


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 6594/23-10-2014 (ΑΔΑ:ΩΞΕΗ9-Β0Μ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Αποσπούμε και τοποθετούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς σε θέσεις Υπευθύνων των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (Σ.Σ.Ν.) των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, με βάση τη σειρά κατάταξής τους στους αξιολογικούς πίνακες και τις δηλώσεις προτίμησης, ως εξής:

Διαβάστε την απόφαση

Share and Enjoy !
Shares