Αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2013- 2014

Εκδόθηκε η 138521/Δ2/27-9-2013 ΥΑ με την οποία ανακαλούνται, τροποποιούνται ή γίνονται νέες αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2013-2014.

Δείτε τη σχετική απόφαση

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο