Αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το 2014-2015

Απόφαση 189639/Ε2/24-11-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Α. Διακόπτουμε/Ανακαλούμε την απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Δ.Ε., οι οποίοι είχαν αποσπασθεί με τις αριθμ. πρωτ. 136192/Δ2/29-8-2014, 157197/Δ2/1-10-2014, 174080/Δ2/27-10-2014 και 181203/Ε2/10-11-2014 Υ.Α., ως ακολούθως:

Β1. Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από πλεονασματικές σε ελλειματικές περιοχές για το διδακτικό έτος 2014-2015, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

Β2. Αποσπούμε για εξαιρετικούς λόγους τον παρακάτω εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2014-2015, ως ακολούθως:

Διαβάστε την ΥΑ

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο