Αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση για το διδακτικό έτος 2014-2015

Απόφαση 136429/Α2/1-9-2014 (ΑΔΑ:776Δ9-ΩΒΧ) του Υπουργείου Παιδείας

Αποσπώνται, για το διδακτικό έτος 2014-2015, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, οι παρακάτω εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανά Εκκλησιαστικό Σχολείο και κλάδο, ως ακολούθως:

Διαβάστε την ΥΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 27-10-2014

Απόφαση 174387/Α2/27-10-2014 (ΑΔΑ:ΩΑ239-4Ρ5) του Υπουργείου Παιδείας

Τροποποίηση-συμπλήρωση της αριθ. 136429/Α2/1-9-2014 (ΑΔΑ: 776Δ9-ΩΒΧ) απόφασης Υπουργού περί αποσπάσεων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση για το διδακτικό έτος 2014-2015

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]