Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

Απόφαση 140483/Β2/5-9-2014 (ΑΔΑ:ΩΞ109-ΗΣ2) του Υπουργείου Παιδείας

Αποσπώνται για την παροχή αυτοδύναμου διδακτικού έργου, ειδικού διδακτικού έργου και ειδικού τεχνικού και εργαστηριακού έργου, διοικητικού ή άλλου έργου, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως ακολούθως:

Διαβάστε την ΥΑ

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο