Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες Για το σχολικό έτος 2015-2016

 Απόφαση 166781/Ε2/20-10-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

Διαβάστε την ΥΑ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε

[ + ]