Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην πρώην Κεντρική Υπηρεσία του ΥπΠΕΘ Για το σχολικό έτος 2017-2018


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 165948/Γ1/4-10-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Α. Ανανεώνουμε την απόσπαση στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μέχρι και την 31η Αυγούστου 2018 στους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

Β. Αποσπούμε στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μέχρι και την 31η Αυγούστου 2018 τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

Διαβάστε την ΥΑ

Share and Enjoy !
Shares