Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας Για το σχολικό έτος 2016-2017

Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας

1. Ανανέωση απόσπασης εκπαιδευτικών στη ΓΓ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΑ 136860/Γ1/25-8-2016, ΑΔΑ: 69ΖΓ4653ΠΣ-ΦΥΓ) και η συμπλήρωση αυτής (137194/Γ1/25-8-2016, ΑΔΑ:Ω99Υ4653ΠΣ-9ΔΔ)

2. Νέα απόσπαση εκπαιδευτικών στη ΓΓ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (136862/Γ1/25-8-2016, ΑΔΑ: 7ΩΖΒ4653ΠΣ-8Ψ7)

3. Απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου πληροφορικής στη ΓΓ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (136869/Γ1/25-8-2016, ΑΔΑ: 7ΚΕΒ4653ΠΣ-ΛΨΘ)

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο