Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) Για το σχολικό έτος 2017-2018


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 135612/Γ1/10-8-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Αποσπούμε στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) για το σχολικό έτος 2017-2018, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως εξής:

Διαβάστε την απόφαση

Share and Enjoy !
Shares