Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε θέσεις Υποδιευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ.

Απόφαση 208178/Κ1/19-12-2014 (ΑΔΑ:7ΚΛ09-Ε20) του Υπουργείου Παιδείας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις Υποδιευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. όπως εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Η θητεία των ανωτέρω λήγει την 31η/8/2016.

Διαβάστε την ΥΑ

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο