Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως ομοσπονδιακών προπονητών 2014-2015

Κοινή υπουργική απόφαση 156569/Γ4/30-9-2014 (ΑΔΑ:605Ψ9-42Α ) των Υπουργείων Παιδείας, Αθλητισμού και Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Αναθέτουμε καθήκοντα Ομοσπονδιακού Προπονητή στους παρακάτω Καθηγητές Φυσικής Αγωγής κλάδου ΠΕ 11 που υπηρετούν σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2014-15:

Οι ανωτέρω θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους κατά πλήρη απασχόληση απαλλασσόμενοι των καθηκόντων της Οργανικής Θέσης μέχρι τις 31 Αυγούστου 2015, θα διατηρήσουν δε τη μισθολογική και ασφαλιστική τους κατάσταση.

H παρούσα απόφαση δεν εκτελείται πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες της σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί.

Διαβάστε την ΚΥΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο