Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής Π.Ε. και Δ.Ε. ως Προπονητών-Τεχνικών Συμβούλων για το Πρόγραμμα KIDS’ATHLETICS για το σχολικό έτος 2014-2015

Απόφαση 136197/Δ2/29-8-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Α. Αποσπούμε στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το Πρόγραμμα KIDS’ATHLETICS,  ύστερα από αίτησή τους, και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, τους παρακάτω  εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2014-2015, όπως αυτοί εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Β. Αποσπούμε στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να διατεθούν ολικά σε Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το Πρόγραμμα KIDS’ATHLETICS ύστερα από αίτησή τους, και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2014-2015, όπως αυτοί εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Διαβάστε την ΥΑ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο