Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής σε Ομοσπονδίες και ανάθεση καθηκόντων Ομοσπονδιακών Προπονητών ή/και Τεχνικών Συμβούλων Η απόσπαση ισχύει μέχρι 31-8-2019


άκουσε το άρθρο

Κοινή απόφαση 161147/Δ5/27-09-2018 (ΑΔΑ: ΩΙΠ94653ΠΣ-0Σ8) των Υπουργείων Παιδείας και Αθλητισμού

Αποφασίζουμε την ανάθεση καθηκόντων Ομοσπονδιακών Προπονητών ή/και Τεχνικών Συμβούλων στους ως κάτω αναφερόμενους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019.

{……}

  1. Οι ανωτέρω, απαλλασσόμενοι των καθηκόντων της οργανικής θέσης τους, θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, κατά πλήρη απασχόληση, μέχρι την 31η Αυγούστου 2019, διατηρώντας την ισχύουσα μισθολογική και ασφαλιστική κατάστασή τους.
  2. Η Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού θα ενεργήσει την ανάληψη υπηρεσίας, καθώς και τη διάθεση στις Αθλητικές Ομοσπονδίες των ως άνω αναφερόμενων εκπαιδευτικών.
  3. Οι Αθλητικές Ομοσπονδίες υποχρεούνται να ενημερώνουν τη Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού της ΓΓΑ για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά τους εν λόγω εκπαιδευτικούς.
  4. Η παρούσα απόφαση δεν εκτελείται πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων στις οποίες υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί.

Διαβάστε την απόφαση

Share and Enjoy !
Shares