Αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας

ΑΔΑ: 6ΧΒΞ4653ΠΣ-ΧΩ4 – Αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο