Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το 2017-2018

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται οι αποσπάσεις  εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2017-2018 σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ, σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία και από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ.

Οι έγκυρες αιτήσεις απόσπασης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ που υποβλήθηκαν ανήλθαν σε 4.408. Από αυτές ικανοποιήθηκαν 1.986 (ποσοστό 45%).

Οι αποσπώμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία αποσπώνται, προκειμένου να πληροφορηθούν τα κενά στις σχολικές μονάδες και την προθεσμία υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σε αυτές.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΔΕ από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το 2017-2018 (YA 124526/E2/20-7-2017)

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών ΔΕ από ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΔΕ σε ΚΕΔΔΥ/ΣΜΕΑΕ /Σχολεία Τυφλών και Κωφών για 2017-2018 (ΥΑ 124523/Ε2/20-7-2017)

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών ΔΕ Γενικών ειδικοτήτων και Μουσικής παιδείας σε Μουσικά Σχολεία για το 2017-2018 (ΥΑ 124524/Ε2/20-7-2017)

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΔΕ σε Καλλιτεχνικά Σχολεία για το 2017-2018 (ΥΑ 124525/Ε2/20-7-2017)

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΔΕ σε σχολεία Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για το 2017-2018 (ΥΑ 125892/Θ2/24-7-2017, ΑΔΑ : Ω7ΔΒ4653ΠΣ-ΕΔ7)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο