Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΠΔΕ και ΔΔΕ Για το σχολικό έτος 2015-2016

Απόφαση 134016/Ε2/27-8-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Α. Αποσπούμε στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016, όπως αυτοί εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Β. Αποσπούμε στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους, και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016, όπως αυτοί εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Διαβάστε την ΥΑ

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο