Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2014-2015

Απόφαση 147985/Γ6/17-9-2014 (ΑΔΑ:7ΖΑΓ9-ΙΡ7) του Υπουργείου Παιδείας

Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2014-2015 στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ως ακολούθως :

Η διάρκεια της απόσπασης για τους παραπάνω εκπαιδευτικούς είναι μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2014-2015 και οφείλουν να παρουσιαστούν άμεσα στην υπηρεσία τους.
Επισημαίνεται ότι οι αποσπώμενοι στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής θα απασχοληθούν αποκλειστικά στην παροχή υποστηρικτικού έργου στο μαθητικό πληθυσμό της αρμοδιότητας του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. απόσπασης.

Διαβάστε την ΥΑ

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο