Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών ΔΕ σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΣΥ, σχολεία Τυφλών και Κωφών, Μουσικά Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά και από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ Για το διδακτικό έτος 2021-2022

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Καλλιτεχνικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2021-2022 (Απόφαση 86767/Ε2/16-7-2021)

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. Γενικής και Μουσικής παιδείας σε Μουσικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2021-2022 (Απόφαση 86768/Ε2/16-7-2021)

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2021-2022 (Απόφαση 86772/Ε2/16-7-2021)

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2021-2022 (Απόφαση 86774/Ε2/16-7-2021)

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Κ.Ε.Σ.Υ. /ΣΜΕΑΕ/ Σχολεία Τυφλών και Κωφών για το έτος 2021-2022 (Απόφαση 86776/Ε2/16-7-2021)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 09-08-2021

Απόφαση 97234 /Ε2/05-08-2021
Α. «Ανάκληση απόσπασης Εκπαιδευτικών Δ.Ε. Γενικής παιδείας σε Μουσικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2021-2022».
Β. «Απόσπαση Εκπαιδευτικών Δ.Ε. Γενικής παιδείας σε Μουσικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2021-2022».

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο