Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΔΕ σε φορείς για το 2018-2019

  1. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Εκκλησιαστικές δομές για το σχολικό έτος 2018-2019 – Απόφαση 96461/Ε2/12-6-2018 του Υπουργείου Παιδείας
  2. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για άσκηση διοικητικού έργου στα ΙΕΚ για το σχολικό έτος 2018-2019 – Απόφαση 96899/Ε2/12-6-2018 του Υπουργείου Παιδείας
  3. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2018-2019 – Απόφαση 97017/Ε2/13-6-2018 του Υπουργείου Παιδείας
Μετάβαση στο περιεχόμενο