Αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το 2016-2017

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2016-2017. Συγκεκριμένα

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης και στις Διευθύνσεις Β΄/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-2017 (ΥΑ 125845/Ε2/28-7-2016)

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) της χώρας για το σχολικό έτος 2016-2017 (ΥΑ 126486/Γ1/29-7-2016)

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές Υπηρεσίες) για το σχολικό έτος 2016-2017 (ΥΑ 126498/Γ1/29-7-2016)

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες για το σχολικό έτος 2016-2017 (ΥΑ 126506/Γ1/29-7-2016)

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες για το σχολικό έτος 2016-2017 (ΥΑ 125868/Ε2/28-7-2016)

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Ιερές Μητροπόλεις, Ιερές Αρχιεπισκοπές, στην Ιερά Σύνοδο και στο Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος για το σχολικό έτος 2016-2017 (ΥΑ 125872/Ε2/28-7-20016)

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-2017 στην Ακαδημία Αθηνών (ΥΑ 125852/Ε2/28-7-2016)

Απόσπαση εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-2017 στο Ιδιωτικό Γυμνάσιο “Αρμενικός Κυανούς Σταυρός” (ΥΑ 125877/Ε2/28-7-2016)

Απόσπαση εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών για το σχολικό έτος 2016-2017 (ΥΑ 125856/E2/28-7-2016)

Απόσπαση εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) για το σχολικό έτος 2016-2017 (YA 125830/Ε2/28-7-2016)

Απόσπαση εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα για το σχολικό έτος 2016-2017 (ΥΑ 125855/E2/28-7-2016)

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) για το σχολικό έτος 2016-2017 (ΥΑ 125867/E2/28-7-2016)

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης για το σχολικό έτος 2016-2017 (ΥΑ 125823/E2/28-7-2016)

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) για το σχολικό έτος 2016-2017 (YA 125836/Ε2/28-7-2016)

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2016-2017 (ΥΑ 125871/E2/28-7-2016)

Απόσπαση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς για το σχολικό έτος 2016-2017 (ΥΑ 126288/Γ2/29-7-2016)

Ανανέωση απόσπασης εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς για το σχολικό έτος 2016-2017 (YA 126283/Γ2/29-7-2016)

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Πειραματικά & Πρότυπα Σχολεία για το διδακτικό έτος 2016-2017 (ΥΑ 125902/Δ6/29-7-2016, ΑΔΑ:718Α4653ΠΣ-ΓΛΖ)

Απόσπαση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας για το σχολικό έτος 2016-2017 (ΥΑ 127137/1-8-2016, ΑΔΑ:7Ψ7Χ4653ΠΣ-ΡΝΛ)

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2016-2017 (ΥΑ 129085/Ε2/4-8-2016)

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ σε ΣΜΕΑΕ για το διδακτικό έτος 2016-2017 (YA 130382/Ε2/5-8-2016)

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) σχολικού έτους 2016-2017 (YA 130380/Ε2/5-8-2016)

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Καλλιτεχνικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2016-2017 (YA 130389/E2/5-8-2016)

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. Γενικών ειδικοτήτων και Μουσικής παιδείας σε Μουσικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2016-2017 (YA 130385/E2/5-8-2016)

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΠΕ11 στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ως ομοσπονδιακών προπονητών για το σχολικό έτος 2016-2017 (ΥΑ 130165/Δ5/5-8-2016, ΑΔΑ: 6Φ164653ΠΣ-Χ6Α)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο