Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης για το σχ. έτος 2013-2014

Υπουργική απόφαση 182992/Δ2/29-11-2013 (Ανακοινοποίηση)

Αποσπάσεις σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αποσπάσεις σε Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τροποποιήσεις των 119820/Δ2/30-08-13 και 140611/Δ2/01-10-2013 ΥΑ περί αποσπάσεων εκπαιδευτικών

Διαβάστε την υπουργική απόφαση

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο