Αποσπάσεις εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, σε δομές ΕΑΕ, ΚΕΣΥ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2021-2022 Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣΥΔ από 20-04-2021 μέχρι 27-04-2021

Εγκύκλιος 44229/E2/16-04-2021 (ΑΔΑ: 6ΝΥΛ46ΜΤΛΗ-4ΤΘ) του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των αποσπάσεων για το διδακτικό έτος 2021-2022 καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν, να υποβάλουν αίτηση απόσπασης για το διδακτικό έτος 2021-2022, για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • α) από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ
 • β) σε ΚΕΣΥ
 • γ) σε δομές ΕΑΕ
 • δ) σε Μουσικά Σχολεία
 • ε) σε Καλλιτεχνικά Σχολεία και
 • στ) σε Εκκλησιαστικά Σχολεία.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 20-04-2021 μέχρι 27-04-2021 και ώρα 15:00.

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλουν την αίτηση απόσπασης ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠΑΙΘ (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/).

Για τις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια:

 • 1) η συνολική υπηρεσία,
 • 2) η συνυπηρέτηση,
 • 3) η εντοπιότητα,
 • 4) οι οικογενειακοί λόγοι,
 • 5) Σοβαροί λόγοι υγείας
 • 6) Λοιποί λόγοι

Διαβάστε αναλυτικές πληροφορίες στην εγκύκλιο

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •