Αποσπάσεις εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, σε Μουσικά Σχολεία και σε ΣΜΕΑΕ Για το διδακτικό έτος 2022-2023

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γενικής και Μουσικής παιδείας σε Μουσικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2022-2023 (Απόφαση 83203/Ε2/06-07-2022)

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Καλλιτεχνικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2022-2023 (Απόφαση 83213/Ε2/06-07-2022)

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΚΕΔΑΣΥ /ΣΜΕΑΕ/ Σχολεία Τυφλών και Κωφών για το έτος 2022-2023 (Απόφαση 83226/Ε2/06-07-2022)

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2022-2023 (Απόφαση 83242/Ε2/06-07-2022)

Μετάβαση στο περιεχόμενο