Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού για το 2015-2016 Σε ΣΜΕΑΕ και σε ΚΕΔΔΥ

Απόφαση 127344/Δ3/7-8-2015 (ΑΔΑ:78ΣΦ465ΦΘ3-3ΦΘ) του Υπουργείου Παιδείας

Αποσπούμε, τα παρακάτω μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) και του ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), ως εξής:

Επισημαίνεται ότι οι αποσπάσεις στις ΣΜΕΑΕ ισχύουν για το διδακτικό έτος 2015-2016, ενώ αυτές στα ΚΕΔΔΥ για το σχολικό έτος 2015-2016.
Τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού που αποσπώνται από ΚΕΔΔΥ σε ΣΜΕΑΕ με τη λήξη του διδακτικού έτους (21-6-2016 για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και 30-6-2016 για τα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) θα επιστρέψουν στις οργανικές τους θέσεις.

Διαβάστε την απόφαση

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο