Αποσπάσεις, ανακλήσεις και τροποποιήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το 2014-2015

Απόφαση 181203/Ε2/10-11-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Α. Διακόπτουμε/Ανακαλούμε την απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Δ.Ε., οι οποίοι είχαν αποσπασθεί με τις αριθμ. πρωτ. 136192/Δ2/29-8-2014 και 157197/Δ2/1-10-2014 Υ.Α., ως ακολούθως:

Β1.Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από πλεονασματικές σε ελλειματικές περιοχές για το διδακτικό έτος 2014-2015, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

Β2. Αποσπούμε για εξαιρετικούς λόγους τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

Β3. Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2014-2015, λόγω της ένστασης που είχαν καταθέσει επί της υπ’ αριθμ. 157197/Δ2/1-10-2014 Υ.Α., σχετικά με λάθος που προέκυψε κατά τη σχετική διαδικασία, ως ακολούθως:

Γ. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 157197/Δ2/1-10-2014 Υ.Α. ως προς τον κλάδο και το ΠΥΣΔΕ οργανικής της παρακάτω εκπαιδευτικού που αποσπάστηκε κατά προτεραιότητα, λόγω μετάταξης σε νέο κλάδο, ως ακολούθως:

Δ. Τροποποιούμε την κατά προτεραιότητα απόσπαση της παρακάτω εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2014-2015, ύστερα από αίτησή της και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

Διαβάστε την ΥΑ

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο