Απόφαση συγκρότησης του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Φλώρινας Η θητεία όλων των μελών λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2016

Απόφαση 6959/03-12-2015 (ΑΔΑ:ΨΛ2Υ4653ΠΣ-9ΡΧ) του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας για τη συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Φλώρινας:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

1. Τζώτζης Ιωάννης του Ευαγγέλου, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας. Πρόεδρος
2. Δαγκλής Αστέριος του Δημητρίου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ03 του 1ου ΓΕ.Λ. Φλώρινας. Αντιπρόεδρος
3. Παλιάτσου Βασιλική του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ02 του 2ου ΓΕ.Λ. Φλώρινας. Μέλος
4. Καπαρός – Τσάφος Ευάγγελος του Δημητρίου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ01 του 2ου ΓΕ.Λ. Φλώρινας. Αιρετό Μέλος
5. Μούζα Βασιλική του Δημητρίου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ02 του 2ου ΓΕ.Λ. Φλώρινας. Αιρετό Μέλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα):

1. Φωτιάδης Ιωάννης του Ατιοστόλου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕΙΙ του 3ου Γυμνασίου Φλώρινας, Διευθυντήςτου 3ου Γυμνασίου Φλώρινας.
2. Νικολάου Νικόλαος του Πέτρου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ12.04 του 1ου Γυμνασίου Φλώρινας.
3. Σεΐδάρη Παναγιώτα του Αθανασίου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ02 του 3°” ΓΕ.Λ. Φλώρινας.
4. Κουρεμπανάς Αλέξανδρος του Νικολάου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ03 του 3ου ΓΕ.Λ. Φλώρινας.
5. Φωτιάδου Χριστίνα του Γεωργίου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ18.12, του 1ου ΕΠΑ.Λ. Αμυνταίου.

Δείτε την απόφαση

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο