Απόφαση προσωρινής τοποθέτησης αναπληρωτή υπευθύνου σχολικών δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας.

ΑΔΑ: 6ΠΔΖ4653ΠΣ-ΜΑΝ – Απόφαση προσωρινής τοποθέτησης αναπληρωτή υπευθύνου σχολικών δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας.

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο