Αποφάσεις του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας – 16 Σεπτ 2020 Και ανακοινοποιήσεις προηγούμενων

Απόφαση 4578/18-9-2020 (ΑΔΑ: 68ΑΙ46ΜΤΛΗ-44Λ) με θέμα «Τροποποίηση της 4209/31-08-2020 (ΑΔΑ: ΩΝΨΨ46ΜΤΛΗ-ΙΟΘ) απόφασης κατά το μέρος που αφορά τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής των κλάδων ΠΕ11 και ΠΕ78, που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας κατόπιν απόσπασης τους»

Απόφαση 4579/18-9-2020 (ΑΔΑ: 9ΓΟΩ46ΜΤΛΗ-Ι71) με θέμα «Διαθέσεις εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής για συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου (Κλάδοι: ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ84, ΠΕ88.02)»

Απόφαση 4580/18-9-2020 (ΑΔΑ: 6ΦΛΛ46ΜΤΛΗ-ΧΤΛ) με θέμα «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας (Κλάδοι: ΠΕ82, ΠΕ87.02, ΠΕ88.02)»

Ανακοινοποίηση της απόφασης 4446/11-9-2020 (ΑΔΑ: Ψ1ΠΣ46ΜΤΛΗ-ΛΥΥ) με θέμα «Τροποποίηση της 4324/03-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΤΘΗ46ΜΤΛΗ-ΤΩΖ) απόφασης για τη διάθεση των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής για συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου (Κλάδοι: ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)»

Ανακοινοποίηση της απόφασης 4447/11-9-2020 (ΑΔΑ: 92ΚΒ46ΜΤΛΗ-0ΒΒ)  με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ.4323/03-09-2020 (ΑΔΑ: 6ΜΡΤ46ΜΤΛΗ-ΡΗΓ) απόφασης που αφορά τοποθετήσεις εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής, ευρισκόμενων στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας ως οργανικά ανήκοντες στη ΔΔΕ Φλώρινας, ή/και κατόπιν απόσπασης τους (Κλάδοι: ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)»

Ανακοινοποίηση της απόφασης 4501/14-9-2020 (ΑΔΑ: Ψ4ΜΟ46ΜΤΛΗ-4ΩΞ) με θέμα «Διαθέσεις εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής για συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου (Κλάδοι: ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79.01, ΠΕ86)»

Ανακοινοποίηση της απόφασης 4502/14-9-2020 (ΑΔΑ: 6Τ9246ΜΤΛΗ-Ψ1Β) με θέμα «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας (Κλάδοι: ΠΕ07,ΠΕ11, ΠΕ86)»

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο