Απαλλαγή από την άσκηση των καθηκόντων τους Διευθυντών και Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης ΔΕ Φλώρινας Μετά από αίτηση παραίτησής τους


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 4046/23-08-2022 (ΑΔΑ: 6ΕΟΥ46ΜΤΛΗ-ΤΕΔ) της Διεύθυνσης ΔΕ Φλώρινας

Αποφασίζουμε

Α. την απαλλαγή των παρακάτω εκπαιδευτικών από την άσκηση των καθηκόντων του Διευθυντή των αντίστοιχων Σχολικών Μονάδων, ύστερα από αίτησή τους, από 01-09-2022, ως εξής:

  1. Δάφος Δημήτριος του Πέτρος, κλάδου ΠΕ03, του Γυμνασίου Αμμοχωρίου
  2. Ελευθεριάδης Ελευθέριος του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ11, του Γενικού Λυκείου Φιλώτα
  3. Φωτιάδης Ιωάννης του Απόστολου, κλάδου ΠΕ11, του 3ου Γυμνασίου Φλώρινας

Β. την απαλλαγή του παρακάτω εκπαιδευτικού από την άσκηση των καθηκόντων του Υποδιευθυντή της αντίστοιχης Σχολικής Μονάδας, ύστερα από αίτησή του, από 01-09-2022, ως εξής:

  1. Σαχπαζίδης Δημήτριος του Αρχέλαου, κλάδου ΠΕ03, του 3ου Γυμνασίου Φλώρινας

Διαβάστε την απόφαση