Απαλλαγή από την άσκηση των καθηκόντων της Διευθύντριας του Γυμνασίου-ΛΤ Λαιμού

Απόφαση ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 4165/31-08-2022 – Απαλλαγή από την άσκηση των καθηκόντων της Διευθύντριας του Γυμνασίου-ΛΤ Λαιμού.

Η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας έχοντας υπόψη:

[…]

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

την απαλλαγή της κ. Καραγιάννη Χριστίνας του Ιωάννη, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ02,του 3ου Γυμνασίου Φλώρινας, με ΑΜ 183359, από την άσκηση των καθηκόντων της Διευθύντριας του Γυμνασίου-ΛΤ Λαιμού, ύστερα από αίτησή της, από την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας του νέου Αναπληρωτή Διευθυντή του Γυμνασίου-ΛΤ Λαιμού.

Η Διευθύντρια
της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας
Δέσποινα Παπαδοπούλου, δ.φ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο